Soybağının Düzeltilmesi Davası

Soybağının Düzeltilmesi Davası kanunda ayrıntılı olarak ele alınarak şartları belirlenmiştir.bu davada soybağı kaydının düzeltilmesi istemi ile açan kişinin hakları ve karşı tarafın hakları gözetilmiştir.

Soybağının (Nesebin) Düzeltilmesi Nedir?

Soybağı ile ilgili diğer bir husus da soybağının düzeltilmesi hususudur. Peki soybağının düzeltilmesi nedir? Soybağının düzeltilmesi nasıl olmaktadır ve soybağının düzeltilmesi davasını kimler açabilmektedir?

TMK hükmüne göre:

“Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.”

İlgili kanun hükmünden de anlaşıldığı üzere evlilik birlikteliği içerisinde doğan çocuk ile koca arasında soybağı kurulur. Ancak bu şekilde kendisine soybağı ile bağlanan çocuğun kendisinden olmadığını iddia eden baba, soybağının reddi davası açabilmektedir. Evlilik birlikteliği içinde doğan çocuğun biyolojik babasının üçüncü bir kişi çıkması dolayısıyla soybağının reddi halinde de mutlak ve özel boşanma sebeplerinden zina gerçekleştiğinden dolayı bu sebebe dayanarak boşanma hakkı doğar.

Yargıtay kararında belirtildiği gibi: Türk Medeni Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca ”Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur.” Ayrıca kısaca af kanunları olarak nitelendirilen “Bir evlenme aktine dayanmayan birleşmelerden doğan çocukların neseplerinin düzeltilmesine” ilişkin kanunlara göre de soybağı düzeltilebilir.

Soybağının nasıl kurulduğu hakkında bilgi almak için Soybağı Nasıl Kurulur? makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Soybağının Düzeltilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Soybağının düzeltilmesi davasını kimler açabilmektedir? Kimler soybağının düzeltilmesi talebiyle mahkemeye başvurabilmektedir? Soybağının düzeltilme davasını ana veye baba, ana veya babanın yasal mirasçıları açabilirken çocuğun ve çocuk ölmüşse çocuğun çocuklarının açması mümkündür.

Soybağının Düzeltilmesi ve Babalık Davası

Aralarında soybağı bulunan koca ile çocuk arasında biyolojik babalık bulunmaması durumunda soybağının düzeltilmesi davası açmak suretiyle soybağının düzeltilmesi talebinde bulunulacağını belirtmiştik. Peki çocuğun biyolojik babasıyla soybağının kurulması için ne yapılmalıdır? Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki aynı anda iki soybağı kurulamayacağından bir soybağının kurulması için diğer soybağının devam etmemesi gerekmektedir. Soybağının düzeltilmesi davası, bu soybağının kesilmesine yönelik olmakta ve bu soybağının kesilmesiyle çocuk ile biyolojik baba arasında soybağı kurulması mümkün olmaktadır. Peki bunun için ne yapmak gerekmektedir? Babalık davasının gündeme geldiği yer burasıdır. Babalık davası sonucu varılacak hakim hükmüyle soybağı kurulmasını inceleyelim. Soybağının kuruluş yolları ana ile evlenme, tanıma ve hakim hükmüyle soybağı kurulabilmekte idi. Ana ile evlilik ve babanın çocuğu tanımasıyla soybağı kurulmasında davalık bir durum söz konusu olmazken hakim hükmüyle soybağı kurulması için babalık davası açılması gerekmektedir. Ana ile evlilik ve tanıma, babanın iradesiyle çocuk ile arasında soybağının kurulması olarak ifade edilebilir. Peki babalık davası nedir? Babalık davasında süreç nasıl işler? Babalık davasını kimler açabilir? Babalık davası baba ile çocuk arasında hakim hükmü ile soybağı kurulmasına yönelik olan davadır. Babalık davası sonucunda hakimin baba ile çocuk arasında soybağı kurulmasına hükmetmiş olması halinde soybağı kurulmuş olur.

Babalık davası hakkında detaylı bilgi için Babalık Davası ve Şartları makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Soybağının Düzeltilmesi Davası Zamanaşımı

Soybağının düzeltilmesi davası hakkında bir bilgilendirmede bulunduk. Peki soybağının düzeltilmesi davasında zamanaşımı süresi var mıdır? Soybağının düzeltilmesi davası herhangi bir süreye tabi midir? Hangi süreler içerisinde soybağının düzeltilmesi davası açılmalıdır? Soybağının düzeltilmesi davalarını, nüfus kaydının düzeltilmesi işlemleri içerisinde incelemek mümkündür. Soybağının düzeltilmesi, kamu düzenine ilişkin bir işlem olduğundan dolayı bir zamanaşımı süresine tabi bulunmamaktadır. Ancak bu hususta hakkaniyete ve hakkın kötüye kullanılmasının söz konusu olmamasına dikkat edilmelidir. Önemle vurgulanmalıdır ki; zamanaşımı ve hak düşürücü süreye bağlı olmayan nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalarda, her türlü kanıta başvurulabilir.

Soybağının Düzeltilmesi Davası Görevli Mahkeme

Soybağının düzeltilmesi davaları hakkında, soybağının düzeltilmesi davalarının nerede açılacağı da diğer bir merak edilen hususu oluşturmaktadır. Soybağının düzeltilmesi davasının görülmesinde görevli mahkeme Aile Mahkemeleri iken soybağının düzeltilmesi davalarında yetkili mahkeme ise taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir.

 

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.