Soybağının Reddi Davası Ve Şartları

Soybağının Reddi Davası Ve Şartları konulu makalemizin ayrıntılarına değinmeden önce Soybağı nedir? ve Soybağı Nasıl Kurulur? sorularını cevaplamakta fayda var.

Soybağı Nedir?

Babalık davası, çocuğun babasıyla arasında soybağı kurulmasına ilişkin olmaktadır. Peki babalık davasında çocukla baba arasında soybağı nasıl kurulur? Soybağı çocuk ile ebeveyn arasında kurulan bir bağ olup sonuçları itibariyle ebeveyne çocuğa bakım yükümlülüğü yükleyip, miras ve nafaka konularında çocuğun hak sahibi olmasını sağlar. Soybağı bu ve soybağının kurulması hususu bu sebeple önem arz etmektedir.

Soybağı Nasıl Kurulur?

Soybağını ve soybağının ne olduğunu açıkladık. Şimdi ise soybağının nasıl kurulacağına değinelim. Anne ile çocuk arasında soybağının kurulması doğumla olduğundan bu durumun çekişmeli bir husus olmadığını söyleyebiliriz. Peki çocuk ile baba arasında soybağı nasıl kurulmaktadır. yazımızda açıklayacağımız babalık davası, baba ile çocuk arasında soybağı kurulmasına ilişkindir. Çocuk ile baba arasında ise soybağı kurulması üç farklı şekilde olmaktadır. Bunlar ise:

  • Ana ile evlilik
  • Tanıma
  • Hâkim hükmüdür

Soybağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur.

Soybağının nasıl kurulduğu hakkında bilgi almak için Soybağı Nasıl Kurulur? makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Babalık Karinesi Nedir?

“Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür.”

Kanunumuz, babalık karinesi olarak adlandırdığımız bu ifadeyle evlilik birliği içerisinde yahut evlilik sona erdikten sonra 300 gün içerisinde doğan çocuğun babasının koca olacağını karara bağlamıştır. Bu hüküm babalık karinesidir. Bu hükümden sonra soybağının reddi davası yoluyla koca, çocuğun kocadan olmadığı ispat edilerek soybağı reddedilebilir. Babalık karinesi çürütülmüş olur.

Soybağının Reddi Nedir?

Soybağının reddi davası hakkında bilinmesi gerekenleri genel olarak ele alalım soybağının reddi davası ne zaman açılır? soybağının reddi davasını kimler açabilir? soybağınının reddi davası kime karşı açılır? Dava nerede açılır? Soybağının reddi davasında zamanaşımı süresi mevcut mudur? Soybağının reddi davasında ispat yükü, Soybağının reddinin sonuçları nelerdir?
Soybağının reddi davası baba ile çocuk arasında mevcut olan soy ilişkisini ortadan kaldırmaya yönelik yenilik doğurucu bir davadır. Çocuk ile baba arasında gerçek anlamda soybağı yoksa aradaki bu ilişki soybağının reddi davası açılması ile ortadan kaldırılır.

Soybağının Reddi Davasını Kimler Açabilir?

Soybağının reddi davasını kimlerin açabileceği hususuna gelince esas olarak soybağının reddi davasının koca tarafından açılabileceğini söyleyebilmekle beraber çocuk da soybağının reddi davası açabilmektedir.

Soybağının Reddi Davası Kime Karşı Açılır?

Soybağının reddi davasının kimler tarafından açılabileceğini belirttik. Peki soybağının reddi davası kime karşı açılmaktadır?

Soybağının reddi davası:

  • Kocanın açması halinde ana ve çocuğa karşı açılır.
  • Çocuğun açması halinde ise ana ve kocaya karşı açılır.

Soybağının Reddi Davasında İspat

Soybağının reddi davasını, bu davayı kimlerin, kimlere karşı açabileceğini açıkladık. Şimdi ise soybağının reddi davasında ispat yükünün kimin üzerinde olduğunu açıklayalım.

Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse davacı, kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır. Evlenmeden başlayarak en az yüzseksen gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden başlayarak en fazla üçyüz gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır.

Çocuk, evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse, davacının başka bir kanıt getirmesi gerekmez. Ancak, gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda inandırıcı kanıtlar varsa, kocanın babalığına ilişkin karine geçerliliğini korur.

Soybağının Reddi Davası Manevi Tazminat

Soybağının reddi davası ve manevi tazminat arasındaki ilişkiye gelecek olursak manevi tazminatın hangi durumlarda talep edilebileceğini açıklamak gerekmektedir. Manevi tazminat, kişinin manevi dünyasında acı, elem ve ızdıraba sebep olması durumunda uğranılan bu manevi zararın tazminine yönelik bir davadır. Soybağının reddi talebinde bulunan koca, çocuğun üçüncü bir kişiden meydana geldiğini düşünmektedir ve bunun ispatlanması suretiyle soybağının reddi mutlak ve özel boşanma sebeplerinden olan zinayı ispatlamak demek olup davacı koca, aynı zamanda zina sebebiyle boşanma davası açabilecektir.

Boşanma sonrası istenecek manevi tazminatın hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen:

“Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” hükmüdür. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, bir taraf, boşanma sonucunda, kişilik hakkının saldırıya uğramış olmasıyla uğramış olduğu zarar dolayısıyla manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilecektir.

İlgili kanun hükmünden anlaşıldığı üzere zina davasında manevi tazminat talep edebilmenin şartları şu şekilde açıklanabilir:

  • Talep eden tarafın boşanmaya sebep olan olaylar dolayısıyla kişilik hakları saldırıya uğramış olmalıdır.
  • Talep edilen taraf kusurlu olmalıdır.

Eşinin zina etmesi, taraflarda manevi zararlar meydana getirebileceğinden ve zina eden eş kusurlu olduğundan zina davasında manevi tazminat talep etmek mümkündür.

Boşanmada maddi ve manevi tazminat hakkında detaylı bilgi almak için Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir? makalemizi inceleyebilirsiniz.

Soybağının Reddi Davasında DNA Testi

Soybağının reddi hususunda ispata ilişkin olarak belirteceğimiz diğer bir husus ise teknolojinin gelişmesiyle çocuğun babası kesine yakın bir ihtimalle saptanabilmektedir. Soybağına ilişkin davalarda taraflar ve üçüncü kişiler soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere (örneğin DNA testine) rıza göstermekle yükümlü kılınmışlardır. DNA testiyle soybağına ilişkin kesin sonuçlara varılabildiğinden dolayı soybağı hususunda başvurulan güvenilir bir ispat yöntemidir.

Soybağının Reddi ve Babalık Davası

Soybağının reddi davası açıkladığımız üzere evlilik içerisinde doğduğu sebebiyle babalık karinesi yoluyla koca ile arasında soybağı kurulmuş çocuk ile kocanın arasındaki soybağının reddine yönelik bir davadır. Peki soybağının reddi davası sonuçlandıktan sonra çocuk ile biyolojik babası arasında soybağı kurulması nasıl olacaktır. Bu durumda ise babalık davası açılması ve çocuğun, biyolojik babasıyla hakim hükmüyle soybağı kurulmasının talep edilmesi söz konusu olacaktır.

Babalık davası hakkında detaylı bilgi için Babalık Davası ve Şartları makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Leave a commentBize Yazın

İletişim Adresimiz

logo-beyaz

Copyright 2020 bilalcelik.av.tr © Tüm Hakları Saklıdır.

Avukata Sor